Rahastot nyt – mitä ne tuovat tulevaisuudessa?

Rahastot nyt kaavion muodossa

Usein sijoittamisesta puhuttaessa parhaaksi aloittelijan vaihtoehdoksi sanotaan rahastoihin sijoittaminen. Mitä rahastot ylipäätään ovat?

 

Nordean oppaan mukaan “Rahastoyhtiö kerää säästäjiltä varoja, jotka sijoitetaan eri arvopapereihin rahaston sääntöjen mukaisesti. Yhdessä varat muodostavat rahaston. Rahastoon sijoittaneet henkilöt, yhteisöt ja säätiöt omistavat rahaston sijoitustensa suhteessa.”.

Normaaleiden rahastojen sijoituskohteet ovat yleensä pienen riskin omaavia ja rahastoissa sijoitetaan monipuolisesti (eli “hajautetaan”), jotta riski pienenee entisestään. Rahastot nyt voivat olla käytännössä myös suuremman riskin sijoituskohteita, mutta suomessa Finanssivalvonta valvoo rahastojen toimintaa, jotta liian suurta riskiä oteta. Rahastojen arvoon vaikuttaa yleinen markkinatilanne ja korot, sijoituksen arvon nousu/lasku ja rahastoon sijoitettu summa.

Yleisimmät rahastojen sijoitusmuodot

Korko- ja valuuttasijoitukset:

Nämä sijoitukset ovat käytännössä lainan antamista pankeille tai muille rahalaitoksille. Lainan ottaja käyttää rahan sijoittaakseen sen eteenpäin ja riski alkuperäiselle “lainaajalle” jää pieneksi.

Osakkeet:

Osakkeisiin sijoittaminen on pitkällä aikavälillä tuottoisampaa, mutta sisältää myös suuremman riskin. Osakkeisiin sijoittaja kasvattaa itselleen osakesalkkua, yleensä kuitenkin sijoitusneuvojan kanssa.

Erilaiset rahastot

Rahastot-riski-tuotto
Lähde: Nordea

 

Kuvaajasta näkee kuinka tuottoaste riippuu pitkälti riskin suuruudesta. Se onkin sijoittamisessa nyrkkisääntö :

Tuottoaste menee YLÖS kun riski KASVAA ja sama toimii toisin päin.

 

Rahastojen arvot vaihtelevat koroista riippuen. Nyrkkisääntö korkojen vaikutukselle:

Kun korot menevät YLÖS rahastojen arvo menee ALAS ja toisin päin. Tämä johtuu siitä että korkojen vaihtelu heijastuu suoraan joukkolainojen hintoihin.

 

Lyhyen koron rahastot

Yleisesti lyhyen koron rahastot keskittyvät alle vuoden mittaisiin korkosijoituksiin. Lyhyen korkon rahastoista yleensä nostetaan tuotto pois nopeasti.

Pitkän koron rahastot

Varat sijoitetaan yleensä pitkaiaisiin sijoituksiin. Tälläisiä ovat esimerkiksi valtioiden, yhdistysten tai yritysten  joukkolainoihin. Näiden laina-aika on yli vuosi ja sijoittaminen ei kannata jos rahan ei anna “poikia” rahastossa pidempää aikaa.

Yhdistelmärahastot

Sijoituskohteina ovat sekä korkosijoitukset että osakkeet. Yhdistelmärahastojen strategia määräytyy markkinatilanteen mukaan. Sijoitusasiantuntijat monitoroivat sijoitusten hajautusta ja miettivät optimaalisen tasapainon osakkeiden ja korkosijoitusten välille.

Osakerahastot

Rahastot sijoittavat eri osakemarkkinoille laajasti. Osakerahastoja on eri “teemaisia” jotka siis keskittyvät tiettyyn toimialaan ja/tai maantieteelliseen sijaintiin. Yleisesti osakerahastot vaativat vähän tietämystä sijoittamisesta, vaikka apuna tietysti on pankin sijoitusneuvoja. Osakerahastoon sijoittavan kannattaa ainakin ottaa selvää maailman markkinatilanteesta ja eri aloista. Osakerahasto voi olla hyvä vaihtoehto jos haluaa omistaa sijoitustuotteita jotka keskittyvät esimerkiksi kestävän kehityksen eteen työskentelevien yrityksiin. Nordean ohjeiden mukaan osakerahastoon sijoittamista ei suositella jos haluaa sijoittaa vain lyhytaikaisesti.

Comments (0)

Leave Comment